Hasan YENİDERE "LAHİKA" Dersleri

Hasan YENİDERE "LAHİKA" Dersleri
 • 176
  Gösterim
  0
  0
  28:40
  Ne Zamana Kadar Hizmet ?
  Ne Zamana Kadar Hizmet ?
  Üstad'ın 6. Mektupta sormuş olduğu soruya Hulusi Ağabeyin vermiş olduğu müthiş cevap ve bu cevabın bize bakan yönleri. Barla Lahikası sayfa 25. Risale-i Nur hizmetinin temel düsturlarını...
 • 139
  Gösterim
  0
  0
  10:05
  Birinci Mektup ve Hulusi Ağabey
  Birinci Mektup ve Hulusi Ağabey
  Barla lahikasında sayfa 28'de Hulusi ağabeyin Mektubat Birinci Mektup hakkında ki istifadesi ve genel Nur hakikatları hakkındaki beyanatları.
 • 132
  Gösterim
  0
  0
  13:21
  Bir Tek Şey İçin Yaşamak
  Bir Tek Şey İçin Yaşamak
  Barla Lahikası sayfa 28'de Hulusi ağabeyin hizmet için gösterdiği gayretin,ulvi hissiyatları anlattığı mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle...
 • 131
  Gösterim
  0
  0
  7:19
  Zaman Neden Tarikat Zamanı Değil?
  Zaman Neden Tarikat Zamanı Değil?
  Barla Lahikası sayfa 29'da Hulusi ağabeyin Nur hizmetinin meşrep ve mesleğinin esaslarını zikrettiği mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle...
 • 131
  Gösterim
  0
  0
  5:21
  Bu Asırda Neden Risale-i Nur Okumak Gerek?
  Bu Asırda Neden Risale-i Nur Okumak Gerek?
  Barla Lahikası Sayfa 29'da geçen Hulusi Ağabeyin bu asrın hususiyetini ve Risale-i Nur'un bu asra bakan yönünü ifade ettiği mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 135
  Gösterim
  0
  0
  4:42
  Risale-i Nur'da Otuzikinci Söz'ün Önemi
  Risale-i Nur'da Otuzikinci Söz'ün Önemi
  Barla Lahikası sayfa 29'da Hulusi Ağabeyin Otuzikinci Sözün hususiyeti ve Hulusi Ağabeyin istifadesi. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle paylaşabilir,...
 • 132
  Gösterim
  0
  0
  3:24
  Bu Hizmete Layık mıyız?
  Bu Hizmete Layık mıyız?
  Barla Lahikası sayfa 30'da Hulusi ağabeyin içinde bulunduğu hizmete göre kendi nefsi adına yapmış olduğu derin muhasebeyi içeren mektubu.
 • 129
  Gösterim
  0
  0
  11:29
  Hizmet Harici Geçen Zamanlar Seni Üzüyor mu?
  Hizmet Harici Geçen Zamanlar Seni Üzüyor mu?
  Barla Lahikası sayfa 31'de Hulusi ağabeyin hizmetten ayrı geçen zamanlar hakkındaki üzüntüsünü dile getirdiği ve tebliğ noktasındaki gayretini gösteren bir mektup. Videomuz hakkındaki...
 • 143
  Gösterim
  0
  0
  8:13
  Meşguliyetini Azalt
  Meşguliyetini Azalt
  Barla Lahikası sayfa 31'de Hulusi ağabeyin neşredilen Sözler ile ilgili kendi penceresinden yetersiz muhatabiyetini ifade ettiği mektubun bize bakan yönleri... Videomuz hakkındaki düşüncelerini...
 • 131
  Gösterim
  0
  0
  9:59
  Hakikatı Talep Ediyor Musun?
  Hakikatı Talep Ediyor Musun?
  Barla Lahikası sayfa 32'de Hulusi ağabeyin hayatında geçirmiş olduğu hakikatı arama süreci ve bunun bize bakan yönlerini anlatan mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 135
  Gösterim
  0
  0
  6:23
  Semavat Ehlinin Gıpta Ettiği Ortamlar
  Semavat Ehlinin Gıpta Ettiği Ortamlar
  Barla lahikası sayfa 33'de Hulusi ağabeyin Ondokuzuncu Mektup hakkında ki istifadesi ve birilerine anlatma hususanda ki gayreti içeren mektubu ve bu mektupla ilgili atıflar. Videomuz hakkındaki...
 • 127
  Gösterim
  0
  0
  8:57
  Nur Yolunun 4 Temel Esası
  Nur Yolunun 4 Temel Esası
  Barla lahikası sayfa 33'de Hulusi ağabeyin 12'de Hulusi ağabeyin Mektubat adlı eserdeki Dördüncü Mektup'tan istifadesi ve Risale-i Nur'un yolunun 4 temel esasının anlatıldığı mektup... Videomuz...
 • 140
  Gösterim
  0
  0
  3:46
  Üstad'ı Hangi Makamda Sevmeliyiz
  Üstad'ı Hangi Makamda Sevmeliyiz
  Barla lahikası sayfa 33 mektup 13'de Hulusi ağabeyin Üstada olan muhabbetinin istikametini gösteren ve bize de çok önemli bir ölçü veren mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 135
  Gösterim
  0
  0
  5:11
  Bir Üstad Değil 130 Üstadımız Var
  Bir Üstad Değil 130 Üstadımız Var
  Barla lahikası sayfa 33 mektup 14'de Abdulmecid ağabeyin Üstad'dan maddi olarak ayrı kalmasına rağmen manevi rabıtasını ne şekilde devam ettiğini anlattığı mektubu. Videomuz hakkındaki...
 • 137
  Gösterim
  0
  0
  9:01
  Üstada Hediye Vermek İster misin?
  Üstada Hediye Vermek İster misin?
  Barla lahikası sayfa 33 mektup 15'de Hulusi ağabeyin Üstad'dan uzak kalmasına rağmen ona teselli veren iki nokta ve Üstadın kabul edeceği en güzel hediyeyi içeren mektup... Videomuz hakkındaki...
 • 144
  Gösterim
  0
  0
  5:36
  Otuzikinci Söz ve Tesiri
  Otuzikinci Söz ve Tesiri
  Barla lahikası sayfa 34 mektup 16'da Hulusi ağabeyin Otuzikinci Söz'den istifadesini anlatan mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle...
 • 136
  Gösterim
  0
  0
  6:24
  Gerçekten İstiyor musun?
  Gerçekten İstiyor musun?
  Barla lahikası sayfa 34 mektup 17'de Hulusi ağabeyin hizmet ve ibadetlerin temelini oluşturan niyet ile ilgi bir istifadesi ve bu mektubun bize bakan tarafı. Videomuz hakkındaki düşüncelerini...
 • 133
  Gösterim
  0
  0
  5:58
  Hizmet Etmiyorsun İstihdam Olunuyorsun
  Hizmet Etmiyorsun İstihdam Olunuyorsun
  Barla lahikası sayfa 34 mektup 18'de Hulusi ağabeyin hizmet etme gayreti ve bütün hayırlarda birinci adım olan niyetin önemi hakkındaki mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 135
  Gösterim
  0
  0
  12:22
  Ne İle İştigal Ettiğinin Farkında mısın?
  Ne İle İştigal Ettiğinin Farkında mısın?
  Barla Lahikası sayfa 35 mektup 19'da Hulusi ağabeyin hakikatlardan istifadesi ve yakalamış olduğu mana tabakaları ve mektubun bize bakan yönleri. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 127
  Gösterim
  0
  0
  4:10
  Önce İhtiyaç Hisset
  Önce İhtiyaç Hisset
  Barla lahikası sayfa 36 mektup 20 Hulusi ağabeyin dünya meşgalesinden sıyrılıp nurlu hakikatlara koşmasındaki iştiyak ve bu mektubun bizlere bakan yönleri. Videomuz hakkındaki düşüncelerini...
 • 133
  Gösterim
  0
  0
  20:12
  Sen Konuşmuyorsun Hakikatlar Konuşturuyor
  Sen Konuşmuyorsun Hakikatlar Konuşturuyor
  Barla lahikası sayfa 36 mektup 21'de Hulusi ağabeyin Mektubat 26. Mektup'tan istifadesi ve hakikatların insanlar üzerindeki tesirini anlattığı mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 130
  Gösterim
  0
  0
  4:00
  Anlamıyorlar Anlamayacaklar
  Anlamıyorlar Anlamayacaklar
  Barla lahikası sayfa 37 mektub 22'de Abdulmecid ağabeyin farklı kişi ve cemaatlerin risaleleri anlama ve istifadesini ifade ettiği mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 131
  Gösterim
  0
  0
  26:40
  Davandan Uzak Kalma
  Davandan Uzak Kalma
  Barla Lahikası, Sayfa 37'de Abdurrahman Ağabeyin hem amcası hem de Üstad'ı olan Bediüzzaman'dan ayrı kalması neticesinde geçirmiş olduğu sıkıntılı süreç ve Onuncu Söz ile kurtulan imanı....
 • 137
  Gösterim
  0
  0
  15:48
  Bir Asr-ı Saadet Müşahadesi 19. Mektup
  Bir Asr-ı Saadet Müşahadesi 19. Mektup
  Barla Lahikası, Sayfa 40'da Sabri ağabeyin Ondokuzuncu Mektup'dan İstifadesini ifade ettiği mektubu ve Üstad'ın Ondokuzuncu Mektubu yazarken ki vaziyeti ve bu risalenin neşredilme şekli....
 • 144
  Gösterim
  0
  0
  7:04
  Onuncu Söz Neden Mevcudattan Ağırdır?
  Onuncu Söz Neden Mevcudattan Ağırdır?
  Barla Lahikas,ı Sayfa 41- Mektup 26'da Sabri Ağabeyin nurlara olan iştiyakı ve Onuncu Söz hakkındaki müthiş tesbiti. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde...
 • 136
  Gösterim
  0
  0
  1:59
  Yirmidokuzuncu Söz ve Sabri Ağabey
  Yirmidokuzuncu Söz ve Sabri Ağabey
  Barla Lahikası, Sayfa 41 - Mektup 27'de Sabri Ağabeyin Yirmidokuzuncu Söz'den çıkarmış olduğu derin manalar ve azami istifadesini anlattığı mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 133
  Gösterim
  0
  0
  2:59
  Kur'an'ın Elmas Kılıncı Otuzuncu Söz
  Kur'an'ın Elmas Kılıncı Otuzuncu Söz
  Barla Lahikası, Sayfa 41 - Mektup 28'de Sabri Ağabeyin Otuzuncu Söz hakkındaki istifadesi ve Otuzuncu Söz'ün ehemniyetini anlattığı mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 136
  Gösterim
  0
  0
  2:29
  Bir Ömre Bedel Nurlu Günler
  Bir Ömre Bedel Nurlu Günler
  Barla Lahikası, Sayfa 42 - Mektup 29'da Sabri Ağabeyin Nurlardan istifade ettiği dönemlerde'ki hayatını geçmiş ömrü ile kıyasladığı ve nurlardan azami istifadesini zikrettiği mektubu. Videomuz...
 • 123
  Gösterim
  0
  0
  5:56
  Sözler Kime Ne Bahşeder?
  Sözler Kime Ne Bahşeder?
  Barla Lahikası, sayfa 42 - Mektup 30'da Ali Ağabeyin Sözler hakkındaki istifadesi ve o istifadenin satırlara dökülmüş hali. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde...
 • 163
  Gösterim
  0
  0
  13:38
  Bu Asrın Kaygan Zemini
  Bu Asrın Kaygan Zemini
  Barla Lahikası, Sayfa 42 - Mektup 31'de Sabri Ağabeyin Sözler'den istifadesi ve bu asrın hususiyetini tesbit etmiş olduğu mektubu ve bu mektubun bize bakan yönleri. Videomuz hakkındaki...
 • 130
  Gösterim
  0
  0
  11:24
  Cennet Risalesi ve Sabri Ağabeyin İstifadesi
  Cennet Risalesi ve Sabri Ağabeyin İstifadesi
  Barla Lahikası, Sayfa 43 - Mektup 32'de Sabri Ağabeyin Yirmisekizinci Söz'den etmiş olduğu istifade ve cennet risalesinin içeriği. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 130
  Gösterim
  0
  0
  2:36
  Siyah Dutun Bir Meyvesi
  Siyah Dutun Bir Meyvesi
  Barla Lahikası, Sayfa 43 - Mektup 33'de Sabri Ağabeyin Sözler'de geçen Siyah Dutun Bir Meyvesi adlı şiirden almış olduğu ifadeyi anlattığı mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 140
  Gösterim
  0
  0
  7:28
  Yirminci Mektub Hakkında Sabri Ağabey ve Üstad'ın Mukalemesi
  Yirminci Mektub Hakkında Sabri Ağabey ve Üstad'ın Mukalemesi
  Barla Lahikası, Sayfa 43 - Mektup 34'de Sabri Ağabeyin Mektubat'da geçen 20.Mektup hakkında istifadesi ve Üstad'ın Sabri ağabeye vermiş olduğu cevap. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 135
  Gösterim
  0
  0
  5:54
  Bismillah'a Başlamak ile Bismillah İle Başlamak Arasındaki Fark
  Bismillah'a Başlamak ile Bismillah İle Başlamak Arasındaki Fark
  Barla Lahikası, Sayfa 44 - Mektup 35'de Sabri Ağabeyin Birinci Söz'den istifadesi ve Birinci Söz'ün tevhid noktasındaki hususiyetini ifade eden mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 131
  Gösterim
  0
  0
  15:27
  Kur'an'ın İki Mucizesi ve Yirminci Söz
  Kur'an'ın İki Mucizesi ve Yirminci Söz
  Barla Lahikası, Sayfa 44 - Mektup 36'da Sabri Ağabeyin Yirminci Söz hakkındaki istifadesi ve Yirminci Söz'ün hususiyetleri hakkındaki mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 143
  Gösterim
  0
  0
  10:48
  Bast-ı Zaman ve Hizmetin Bereketi
  Bast-ı Zaman ve Hizmetin Bereketi
  Barla Lahikası Sayfa 45 - Mektup 37'de Sabri ağabeyin Ondokuzuncu Mektubu yazarken yaşamış olduğu bir haleti ve zamanın göreceliği ve hizmetin bereketinin izhar edildiği bir mektup. Videomuz...
 • 127
  Gösterim
  0
  0
  6:26
  Ehl-i İlmi Susturan Yirmialtıncı Mektup
  Ehl-i İlmi Susturan Yirmialtıncı Mektup
  Barla lahikası, Sayfa 45 - Mektup 38'de Sabri Ağabeyin Yirmialtıncı mektup hakkında mühim tesbitleri ve Yirmialtıncı mektubun analizi. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 136
  Gösterim
  0
  0
  3:25
  Altınla Yazılması Gereken Risaleler
  Altınla Yazılması Gereken Risaleler
  Barla Lahikası, Sayfa 46 - Mektup 39'da Şamlı Hafız Tevfik Ağabeyin altınla yazılması kıymetinde olan risalelerden istifade ettiği mektup. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 134
  Gösterim
  0
  0
  5:01
  Yirmiikinci Söz'deki Gizli Hazine
  Yirmiikinci Söz'deki Gizli Hazine
  Barla Lahikası, Sayfa 46 - Mektup 40'da Sabri Ağabeyin Yirmiikinci Sözden istifadesi ve üstadın Yirmiikinci Söz hakkındaki tespiti. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 136
  Gösterim
  0
  0
  2:26
  Hakkı Ağabeyin Nurlardan İstifadesi
  Hakkı Ağabeyin Nurlardan İstifadesi
  Barla Lahikası, Sayfa 46 - Mektup' 41de eline geçen nurlu hakikatlardan almış olduğu istifadeyi anlatan mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle...
 • 134
  Gösterim
  0
  0
  2:24
  Hikmeti Görmek En Büyük Hayırdır
  Hikmeti Görmek En Büyük Hayırdır
  Barla Lahikası Sayfa, 46 - Mektup 42'de Hakkı Ağabeyin nurlardan istifadesi ve kainatta var olan hikmeti görmenin önemini anlatan mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 131
  Gösterim
  0
  0
  5:46
  Yirmibeşinci Söz'deki Tesir
  Yirmibeşinci Söz'deki Tesir
  Barla Lahikası, Sayfa 47 - Mektup 43'de Hafız Ali Ağabeyin telif edilen Yirmibeşinci Söz hakkındaki istifadesi ve çok önemli tesbitlerini anlatan mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini...
 • 140
  Gösterim
  0
  0
  1:21
  Yirmiikinci Söz Deryası
  Yirmiikinci Söz Deryası
  Barla Lahikası, Sayfa 47 - Mektup 44'de Sabri Ağabeyin Yirmiikinci Söz hakkındaki beyanını içeren mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle...
 • 144
  Gösterim
  0
  0
  3:04
  Otuzüçüncü Söz'deki Hazine
  Otuzüçüncü Söz'deki Hazine
  Barla Lahikası sayfa 47- mektup - 45 Seyyid Şefik ağabeyin Otuzüçüncü Söz hakkındaki istifadesi Otuzüçüncü sözün önemi ve içindeki gizli hazineyi anlatan mektubudur. Videomuz hakkındaki...
 • 130
  Gösterim
  0
  0
  5:22
  İ'cazı Kur'anın Tesiri
  İ'cazı Kur'anın Tesiri
  Barla Lahikası, sayfa 48 - mektup 46 'da Hafız Zühtü Ağabeyin otuzüçüncü sözden istifadesi anlattığı mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle...
 • 144
  Gösterim
  0
  0
  6:17
  Kelamlar Bana Ait Değil
  Kelamlar Bana Ait Değil
  Barla Lahikası, sayfa 48 - mektup 47 'deki Sabri Ağabeyin yazıların Lahika mektuplarında derecelendirmesine vermiş olduğu cevap ve mahcubiyet ve bu hallerin bize bakan yönleri. Videomuz...
 • 140
  Gösterim
  0
  0
  11:34
  Biz Bu Dünya İçin Arkadaşlık Yapmıyoruz
  Biz Bu Dünya İçin Arkadaşlık Yapmıyoruz
  Barla Lahikası, sayfa 48 - mektup 48'de Hulusi Ağabeyin Risale-i Nur ile açılmış hakikat yolunun kolaylığı ve Hulusi Ağabeyin müthiş tespitleri.
 • 135
  Gösterim
  0
  0
  4:40
  Tevhid Anahtarı Hükmündeki Sözler
  Tevhid Anahtarı Hükmündeki Sözler
  Barla Lahikası, sayfa 50 - mektup 49' da Sabri Ağabeyin yirmibir ve yirmiikinci sözler hakkındaki istifadesinin anlattıgı mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 131
  Gösterim
  0
  0
  2:08
  Sözleri İnsaf İle Oku!
  Sözleri İnsaf İle Oku!
  Barla Lahikası sayfa 51 mektup 50 de' Hüsrev ağabeyin sözleri insaf ile okuyunca hasıl olan neticeler istifade ettiği mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 138
  Gösterim
  0
  0
  1:58
  Nurları Nasıl Okumalı?
  Nurları Nasıl Okumalı?
  Barla Lahikası, Sayfa 51 - mektup 51'de Refet Ağabeyin Risale-i nurları okuma noktası tavsiye etmiş olduğu hususiyetlerin yer aldığı mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 151
  Gösterim
  0
  0
  2:11
  Şecere-i Tuba Meyveleri
  Şecere-i Tuba Meyveleri
  Barla Lahikası, Sayfa 51 - Mektup 52'de Sabri Ağabeyin istifade etmiş olduğu eserler hakkındaki benzetmesi ve üstada duasını içeren mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 133
  Gösterim
  0
  0
  8:36
  Kuranı Hizmetten Zevk Almak
  Kuranı Hizmetten Zevk Almak
  Barla Lahikası, Sayfa 52 - Mektup 53' de Hulusi Ağabeyin Üstada yazmış olduğu mektubunda hizmete olan iştiyakını ifade eden mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 130
  Gösterim
  0
  0
  7:26
  Hizmet Eden Kabiliyet Değil Samimiyet
  Hizmet Eden Kabiliyet Değil Samimiyet
  Barla Lahikas,ı Sayfa 54 - Mektup 54'de okuma yazması olmayan Bekir Ağabeyin hizmet ile ilgili ali hissiyatlarını ifaede ettiği mektubu ve bu mektubun bize bakan yönleri. Videomuz hakkındaki...
 • 146
  Gösterim
  0
  0
  10:42
  Furkan-ı Hakimin Elmas Madeninde Onuncu Söz
  Furkan-ı Hakimin Elmas Madeninde Onuncu Söz
  Barla Lahikası, sayfa 55 - mektup 55' de Sabri Ağabeyin onunucu söz hakkındaki istifadesini anlattığı mektubudur. Furkan-ı Hakimin Elmas. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 115
  Gösterim
  0
  0
  1:35
  Sözler'İ Kavramanın zorluğu
  Sözler'İ Kavramanın zorluğu
  Barla Lahikası, sayfa 56 - mektup 56'da Hüsrev Ağabeyin Sözler'i anlama ve kavramanın zorluğunu ifade ettiği ve bu âlî eserlere muhatap olduğu için şükrünü beyan ettiği mektubudur. Videomuz...
 • 151
  Gösterim
  0
  0
  2:15
  Hakkını Ödeyemeyiz
  Hakkını Ödeyemeyiz
  Barla Lahikası Sayfa 56 - Mektup 57'de Hüsrev Ağabeyin risale-i nurlardan azami istifadesini dile getirdiği şükür dolu mektubu. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 144
  Gösterim
  0
  0
  2:14
  Nur Bahçesinin Nurlu Meyveleri
  Nur Bahçesinin Nurlu Meyveleri
  Barla Lahikası Sayfa 56 - Mektup 58'de Hafız zühdü Ağabeyin 19.mektup'dan istifadesini anlatmış olduğu mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle...
 • 138
  Gösterim
  0
  0
  3:57
  Felsefenin Apoletlerini Söken Eser
  Felsefenin Apoletlerini Söken Eser
  Barla Lahikası, Sayfa 57 - Mektup 59'da Zekai Ağabeyin Miraç risalesinden istifadesini veciz bir şekilde ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 141
  Gösterim
  0
  0
  1:45
  Namaza Dair Risaleler?
  Namaza Dair Risaleler?
  Barla Lahikası, Sayfa 58 - Mektup 60' da Zekai Ağabeyin risale-i nurlarda namaza dair olan dördüncü, dokuzuncu ve yirmibirinci sözlerden istifadesini anlattığı mektubudur. Videomuz hakkındaki...
 • 146
  Gösterim
  0
  0
  3:21
  Nur Risalelerinin Tesiri
  Nur Risalelerinin Tesiri
  Barla Lahikası, Sayfa 58 - Mektup 61'de Doktor Yusuf Ağabeyin risalelerden almış olduğu hissiyatı ve hayatına olan etkisini ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada...
 • 163
  Gösterim
  0
  0
  3:56
  İntibaha Gelen Doktor
  İntibaha Gelen Doktor
  Barla Lahikası, Sayfa 58 - Mektup 62'de Doktor Yusuf Kemal Ağabeyin nurlardan almış olduğu hissiyatı ve o hissiyatı ile değişen fikir dünyasını ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki...
 • 141
  Gösterim
  0
  0
  38:39
  Hulusi Ağabey Ve Büyük Hakikatlar
  Hulusi Ağabey Ve Büyük Hakikatlar
  Barla Lahikası, Sayfa 59 - Mektup 63'de Hulusi Ağabeyin 28.mektubtan istifadesi ve yapmış olduğu müthiş tesbitleri içeren mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR...
 • 127
  Gösterim
  0
  0
  3:42
  Süleyman Ağabeyin Büyük Kerameti
  Süleyman Ağabeyin Büyük Kerameti
  Barla Lahikası, Sayfa 63 - Mektup 64'de Süleyman Ağabeyin nurların neşrinin ilk zamanlarında söylemiş olduğu kerametvari sözleri ve zamanla tahakkuk etmiş bir hakikatı ifade eden mektubu....
 • 137
  Gösterim
  0
  0
  5:32
  Arpa Ambarları İçinde Açlıktan Ölen Tavuklar Gibi Olmamalı
  Arpa Ambarları İçinde Açlıktan Ölen Tavuklar Gibi Olmamalı
  Barla Lahikası, Sayfa 64 - Mektup 65'de Re'fet Ağabeyin yirmibeşinci sözden almış olduğu istifade ve müthiş tesbitleri içeren mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 144
  Gösterim
  0
  0
  2:23
  Aradığımı "Sözler"de Buldum
  Aradığımı "Sözler"de Buldum
  Barla Lahikası, Sayfa 65 - Mektup 66'de Asım Ağabeyin neşredilen eserler hakkında istifadesini anlattığı mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde...
 • 137
  Gösterim
  0
  0
  2:39
  Bediüzzaman'ın Dilinden Lahika Mektuplarının önemi
  Bediüzzaman'ın Dilinden Lahika Mektuplarının önemi
  Barla Lahikası, Sayfa 65 - Mektup 67'de Üstadınyirmi yedinci mektup olan Lahika mektuplarının önemini anlattığı mektubu Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde...
 • 132
  Gösterim
  0
  0
  38:38
  Kendi Hastalığını Teshşis Et
  Kendi Hastalığını Teshşis Et
  Barla Lahikası, Sayfa 66 - Mektup 68'de Üstadın Üstadın Doktor Yusuf Kemal ağabey hitaben yazdığı ve içinde her nur talebesi nur talabesi için büyük hakikatlar gizli olan mektubu. Videomuz...
 • 140
  Gösterim
  0
  0
  8:24
  En Kestirme Yol
  En Kestirme Yol
  Barla Lahikası, Sayfa 97 - Mektup 69'de Sabri Ağabeyin Risale-i Nur hakikatlarına olan derece-i iştiyakı ve istifadesi anlatan mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 147
  Gösterim
  0
  0
  7:16
  Ramazan Risalesi Ve Sabri Ağabeyin kerameti
  Ramazan Risalesi Ve Sabri Ağabeyin kerameti
  Barla Lahikası, Sayfa 69 - Mektup 70'de Sabri Ağabeyin Ramazan Risalesinin neşri ile ilgili kerametinin gözüktüğü mektubudur.
 • 143
  Gösterim
  0
  0
  9:37
  Zerreden Kainata Tevhid Dersi
  Zerreden Kainata Tevhid Dersi
  Barla Lahikası, Sayfa 70 - Mektup 71'de Zekai Ağbeyin otuzüçüncü sözden istifadesi ve bu sözün iman noktasındaki önemini ifade eden mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 137
  Gösterim
  0
  0
  5:55
  Kalplere Teselli Nurları
  Kalplere Teselli Nurları
  Barla Lahikası, Sayfa 70 - Mektup 72'de Zekai Ağabeyin Sözler'den ve hususan 17.Söz'den almış olduğu istifadeyi ifade ettiği mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını...
 • 143
  Gösterim
  0
  0
  16:21
  Asr-ı Saadetin Aynası Risale-i Ahmediye
  Asr-ı Saadetin Aynası Risale-i Ahmediye
  Zekai Ağabeyin 19.mektup'dan istifadesini anlatmış olduğu mektubudur. Videomuz hakkındaki düşüncelerini yada sorularını YORUMLAR bölümünde bizimle paylaşabilir, videomuzun daha çok kişiye...
 • 148
  Gösterim
  0
  0
  1:18
  Lahika Mektupları Neden Önemlidir? - Hasan Yenidere | Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster #1
  Lahika Mektupları Neden Önemlidir? - Hasan Yenidere | Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster #1
  Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster serisinin ilk videosunda lahika mektuplarının neden önemli olduğunu, bir Nur talebesi lahika mektuplarını okumaz ya da içerisindeki düsturlara riayet etmezse...
 • 156
  Gösterim
  0
  0
  0:56
  Düsturlar Neden Önemlidir? - Hasan Yenidere | Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster #2
  Düsturlar Neden Önemlidir? - Hasan Yenidere | Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster #2
  Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster serisinin ikinci videosunda lahikalardaki düsturların neden önemli olduğunu, bir Nur talebesi bu düsturlara riayet etmezse nelerle karşılaşabileceğini işledik...
 • 156
  Gösterim
  0
  0
  3:14
  İstiğna Düsturu Neden Önemlidir? - Hasan Yenidere | Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster #3
  İstiğna Düsturu Neden Önemlidir? - Hasan Yenidere | Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster #3
  Önce Yol Öğren Sonra Yol Göster serisinin üçüncü videosunda Risale-i Nurlardaki istiğna düsturunun neden önemli olduğunu, bir Nur talebesi bu düsturlara riayet etmezse nelerle karşılaşabileceğini...