Dr. Ahmet Çolak - 14. Söz - 1 - Kâinatın Altı Günde Yaratılması ve Herşeyin Yazılıp Kaydedilmesi

Dr. Ahmet Çolak - 14. Söz - 1 - Kâinatın Altı Günde Yaratılması ve Herşeyin Yazılıp Kaydedilmesi