b18) Sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki; bir hakikat var.. Ş320 20.7.2019

b18) Sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki; bir hakikat var.. Ş320 20.7.2019