Uyarıyı kapat
Benimle gelen pişman olmaz... Olursa ruz-i mahşerde sırtımın yükü olsun. An şart'ki bu davaya karşı sebat ve sadakatini bozmasın! (Bediüzzaman)

RNK Haberleri

Risale-i Nur ile ilgili basın haberleri

 
Leyle-i Berat.jpg
Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr'in kudsiyetindedir.
:ustd:
(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Barla Lâhikası adlı eserinden bölümler.) Yirmi İkinci Mektubun Hâtimesindeki bahse bir zeyldir. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا 1 Gıybet şu âyetin kat’î hükmüyle nazar-ı Kur’ân’da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fena ve alçaktırlar. Gıybetin en fena ve en şenîi ve en zâlimâne kısmı, kazf-i muhsanât nev’idir. Yani, gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen bir insan, bir erkek veya kadın hakkında zinâ isnat etmek, en şenî bir günah-ı kebâir ve en zâlimâne bir cinayettir, hayat-ı içtimâiye-i ehl-i imanı zehirlendirir bir hıyanettir, mesut bir ailenin hayatını mahveden bir gadirdir. Evet, Sûre-i Nur bu hakikati o kadar şiddetle göstermiş ki, vicdan sahibini titretiyor ve tüylerini ürperttiriyor. Okumaya devam et......
index.php?cmd=image&sfpg=KnNob3dfaW1hZ2UuanBnKmQ0YTIyZGFiNGNmYjkxYTFhZjYyNGQ1MDNhNzI1OTBm
Namık Kemal’in Hayatı Ve Rüya Adlı Makalesi
Hürriyet aşığı, vatanperver, mütedeyyin, çalışkan, prensiplerinden taviz vermeyen bir fikir ve düşünce adamı olan Namık Kemal, Tanzimat Fermanı’nın ön gördüğü düzenlemelerin uygulamaya konulduğu yıllarda 21 Aralık 1840 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında Kırım Savaşı çıkmış, savaşın bütün olumsuzluklarının yaşamıştı. Babası Mustafa Asım Bey ve annesi Fatma Zehra Hanım Namık Kemal’in bu olumsuzluklardan etkilenmemesi için Zehra Hanım babasının yanına Abdüllatif paşanın...
[​IMG]
Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin varis ve vekil olarak tayin ettiği talebelerinden merhum Mustafa Sungur Ağabeyimiz 1 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da vefat etmişti... Bugün vefatının 4. yıl dönümü. Rahmet dualarımızla anıyoruz. Mustafa Sungur ağabey hatıralarını, Ömer Özcan’ın Ağabeyler Anlatıyor-1 kitabına anlatmıştı.
index.php?cmd=image&sfpg=Kmt1bGxpeWF0LnBuZyozZDgyNzQ5ZDI5YmNkNDg0MGUzOWUwNDk2NzVkNDU1Yg
Bediüzzaman Hazretleri “en küçük şeyin en büyük şeye müsavi olabileceği” mevzusunun isbatında nuraniyet, şeffafiyet, intizam, imtisal ve muvazene sırlarını şu şekilde açıklıyor: Mesela, وَ ِللهِ الْمَثَلُ اْلاَعْلٰى temsilde kusur yok, nasıl ki, nuraniyet sırrıyla, güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla olsa da bir zerreye suhuletle verdiği cilveyi, aynı suhuletle hadsiz şeffâfâta da verir. Hem şeffâfiyet sırrıyla, bir zerre-i şeffâfenin küçük gözbebeği, güneşin aksini almasında, denizin geniş yüzüne müsavidir. Hem intizam...
[​IMG]
Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, "FETÖ, Şia'dan sonra dünya çapına yayılan ikinci tefrika ve ehli dalalet hareketidir." dedi.
yeniasya3.jpg
Yeni Asya Gazetesi ve bu isimle tanınan Yeni Asya cemaati; yapısı, kurgusu, geçmişi ve şu anki işleyişi ile aynı FETÖ örgütünün henüz göze çok da batmadığı günlerindeki gibi davranıyor. Bilindiği üzere Mehmet Kutlular tarafından kurulan gazete ve bunu takip eden cemaat Risale-i Nur Külliyatı da basıyordu. Basılan eserler ise Bediüzzaman'ın kesinlikle uygun bulmadığı bir biçimde kitaplara kelime açıklama ve dipnot eklemeleri yaparak, yani yine bir çeşit tahrifatla basılıyordu. Üstelik Mehmet Kutlular, Bediüzzaman' ın talebesi olmadığı gibi "naşirler" olarak Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'ları basmasına izin verdiği kişilerden de değil. Bu...
yeniasya-feto.jpg
Risale i Nur hizmetlerinin gayesine, maksadına ve hizmet prensiblerine zıt bir surette neşriyat yapan ve yapmakta devam eden, harici cereyanlara alet olduğu efkarı ammece ve umum Nur Talebelerince ve Ehl-i imanca musaddak Yeni Asya ismindeki gazete ile nur talebelerinin ve nurculuk manasının hiçbir vecihle alakası yoktur. Nur talebelerini ve Kuran-ı hakimin manevi, ilmi ve bürhani bir tefsiri olan risale i Nur'u ve onun muhterem müellifini kendi siyasi, dünyevi, maddi gaye ve maksadlarına alet etmekte Israr eden ve haddi zatında muhatab almaya tenezzül etmekte tereddüt ettiğimiz böyle bir gazeteyi ve yazar ve çizerlerini nurculuğun yayın...
f69873a1.png
DEHŞETLİ BİR AHİRZAMAN FİTNESİ VE GADDAR EMPERYALİZMA PROJESİ OLARAK FETÖ MES'ELESİ Bu Feto denilen dış güdümlü adamın esas cinayeti, esas kabahatı; insanlık tarihinin en dehşetli dalaleti olan materyalist inkarcı felsefeyi öldürmek ve asrın ilim ve fen seviyesi muvacehesinde bu asrın dimağına Kur'anın bu asra bakan dersi olarak, asrın müceddidi olan azami ihlas ve azami takva sahibi Hazret-i Bediüzzaman ile Kur'an-ı Azimüşşanın arşından nüzul eden yani ilham ve istihrac tarikıyle bu asır insanının, hususan müslümanının imdadına gönderilen Risale-i Nur'u, Müellif-i Muhtereminin hiçbir surette cevaz...
[​IMG]
Geçtiğimiz akşam, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı’nın çığlığını millete duyurarak gönlümüzde farklı bir yer edinen CNN Türk’te, mahallemizin muhteris ve asi eski çocuğu Ahmed Hakan’ın programı vardı. Mevzuun cemaatler meselesi olacağı, hatiblerin ismiyle birlikte ilan edildiğinden, bilmecburiye TV’inin karşısına geçtim.
[​IMG]
FETÖ'cülerin tehdit etmiş olduğu Bediüzzaman Said Nursi'nin vekili beş din aliminin kalp krizinden ölümü şüphe uyandırdı.
Menuler
Kısyollara tıklayın!

Daha fazla bigi için!