Uyarıyı kapat
Benimle gelen pişman olmaz... Olursa ruz-i mahşerde sırtımın yükü olsun. An şart'ki bu davaya karşı sebat ve sadakatini bozmasın! (Bediüzzaman)

Mehmet ER

Risale-i nur, Bediüzzaman, video, şiir, edebiyat, tarih, kültür, program,

 
f69873a1.png
DEHŞETLİ BİR AHİRZAMAN FİTNESİ VE GADDAR EMPERYALİZMA PROJESİ OLARAK FETÖ MES'ELESİ Bu Feto denilen dış güdümlü adamın esas cinayeti, esas kabahatı; insanlık tarihinin en dehşetli dalaleti olan materyalist inkarcı felsefeyi öldürmek ve asrın ilim ve fen seviyesi muvacehesinde bu asrın dimağına Kur'anın bu asra bakan dersi olarak, asrın müceddidi olan azami ihlas ve azami takva sahibi Hazret-i Bediüzzaman ile Kur'an-ı Azimüşşanın arşından nüzul eden yani ilham ve istihrac tarikıyle bu asır insanının, hususan müslümanının imdadına gönderilen Risale-i Nur'u, Müellif-i Muhtereminin hiçbir surette cevaz...
fd4a6359.png
Önce ayetü’l-kürsinin fazileti hakkında birkaç hadis-i şerif arz edeyim, sonra bu ayetin söylediklerine geçeyim. Hadis-i şeriflerde buyurulmuş ki: “Kur’an’ın en büyük ayeti[1] Bakara suresindeki Ayetü’l-Kürsi’dir. Bu ayet, bir evde okunduğu zaman şeytan oraya giremez.”[2] Başka rivayetlerde: Yatağa girdiğinde ayetü’l-kürsiyi okuyan kimse üzerine Allah’ın muhafız bir melek dikeceği, sabah oluncaya kadar o kimseye şeytanın yaklaşamayacağı[3] belirtilmiştir. “Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kursi’yi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka engel kalmaz.”[4] “Her kim ayetü’l-kürsiyi yatağa...
index.php?cmd=image&sfpg=KnliaGRpcm9nbHUuanBnKjAyNzA1NWFjY2ViNmFlNzk0MDBjZTYzNDVlZDg3ZmU5
İlginçtir: Büyük Millet Meclisi’nde (Birinci Meclis-Kurucu Meclis) Lozantartışmaları sürerken İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Rumbold 3 Nisan 1923 tarihinde hükümetine gönderdiği raporda, “Barış için çok istekli bulunan Mustafa Kemal, kendi programını destekleyen bir Meclis oluşturabilirse, barış şansı artacak” diyordu (Bilal Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992-2005, cilt 5, sayfa 166-172). Bu çerçevede Birinci Meclis lâğvedilip İkinci Meclis...
[​IMG]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "1920’de Sevr’i gösterip, 1923’te Lozan’a bizi razı ettiler. Birileri de bize Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştı." sözleri bazı kesimler tarafından sert dille eleştirilirken Mustafa Kemal Atatürk'ün Lozan Antlaşması sonrası kurduğu bir cümle aslında her şeyi özetliyor... İşte Ahmet Anaplı'nın o yazısı
Geçen yazımızda Lozan’da karşı tarafın delegasyon heyetinin nasıl karşılandığını ve nasıl takdim edildiğini söylemiştim. Şimdi sıra bizim heyetin nasıl karşılandığında… Aynı ağdalı ve süslü sıfatlarla...
index.php?cmd=image&sfpg=KnliaGRpcm9nbHUuanBnKjAyNzA1NWFjY2ViNmFlNzk0MDBjZTYzNDVlZDg3ZmU5
Döner dönmez de kendimi bir Lozan tartışmasının içinde buldum… Birkaç gün önce yaptığı bir konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımız, öteden beni tartışılan Lozan Andlaşması konusuna değinmiş ve çarpıcı bir ifade kullanmıştı: “Bize Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştılar”… Sayın Cumhurbaşkanımıza göre, Lozan bir zafer değil, “Hem projenin gerisindeki silüetler, hem darbenin başarılı olması halinde eyleme geçirilecek plan itibariyle… 1912’den 1923’e kadar kısa sürede 5’te bire düşen topraklarımızdan geri kalanının işgali teşebbüsü”dür. “1920’de...
[​IMG]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlara seslenirken "Lozan'ı bize yıllarca zafer diye yutturmaya çalıştılar. Öyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'la verdik" dedi. "LOZAN'I ZAFER DİYE YUTTURMAYA ÇALIŞTILAR" Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbe teşebbüsünü anlatırken çok önemli bir noktaya temas etti. "Hem projenin (yani darbenin) gerisindeki siluetler, hem darbenin başarılı olması halinde eyleme geçirilecek plan itibariyle, bakın burası çok önemli, 1912'den 1923'e kadar kısa sürede 5'te bire düşen topraklarımızdan...
index.php?cmd=image&sfpg=KmlicmFoaW0ta2FyYWd1bC5qcGcqOTc4MTcyN2QyZTE5NDA3ZTJkY2JlYTJjNzI3ZTFjYjY
Ve Cumhurbaşkanı ErdoğanLozan tartışmasını başlattı. Bir imparatorluğun nasıl talan edildiğine, nasıl parçalara/devletlere bölündüğüne, nasıl Anadolu'ya hapsedildiğine, son kale Anadolu'da baskıyla, zorla sindirilmek istendiğine, 20. yüzyıl boyunca nasılvesayet altında tutulduğuna ve bugün o Anadolu'yu yeniden işgal edip daha da parçalamak için nasıl alçakça senaryolar uygulandığına ilişkin tartışmaların fitilini ateşleyen cümleyi kurdu. “1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a razı ettiler. Birileri de Lozan'ı 'zafer' diye...
index.php?cmd=image&sfpg=Knl1c3VmX2thcGxhbi5wbmcqYzgzOGY1YTEzOTliZGJkNzZiY2I4MjgwYzVmZDM4ZjE
Bu ülkeye Sevr'de ölüm gösterildi ama Lozan'la sıtmaya razı edildi Türkiye. Lozan, bizim ölüm fermanımızdı: Türkiye, dışardan işgal edilemedi ama laik elitler tarafından tepeden laikleştirilerek, İslâmî iddiaları yok edilerek, içerden ele geçirildi. Fiilen sömürgeleştirlemeyen bu ülke, Lozan süreci'yle birlikte laikleştirildi ve dolayısıyla zihnen kendi kendini sömürgeleştirmesürecine girdirildi. Sonuçta, dünyada dışardan sömürgeleştirilemeyen tek ülke Türkiye, içerden kendi kendini sömürgeleştiren yine tek ülke olarak tarihe geçti!...
[​IMG]
Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lausanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, S.S.C.B ve Yugoslavya temsilcileri tarafından, Lozan Üniversitesi salonunda imzalanmış barış antlaşmasıdır. Lozan Antlaşmasının yazılması için düzenlenen Lozan Barış Konferansı 8 ay sürmüş ve Türk tarafının kayıtsız şartsız bağımsızlık talebi nedeniyle çetin geçmiştir. Görüşmelerde Türkiye'yi temsil eden İsmet Paşa başkanlığındaki Lozan Barış...
index.php?cmd=image&sfpg=Knl1c3VmX2thcGxhbi5wbmcqYzgzOGY1YTEzOTliZGJkNzZiY2I4MjgwYzVmZDM4ZjE
Yazının sonunda söyleyeceğim şeyi başında söyleyeyim: Gülenizm, İslâm'ı dönüştürme projesidir ve Kemalizm'in çocuğudur. Kemalizm, Gülenizm'e 40 yıl boyunca “can” verdi; Gülenizm ise, Kemalizm'e kan veriyor, önünü açıyor şimdi... ÇAĞI VE KENDİMİZİ TANIMADAN ASLÂ! İçinde yaşadığımız çağı da, kendimizi, kendi dünyamızı, medeniyet dinamiklerimizi de tanımıyoruz. O yüzden yaşadığımız sorunları anlamakta ve aşmakta çok zorlanıyoruz. İçinde yaşadığınız çağı tanıyamazsanız, tanımlanırsınız, demiştim. Tanıyamadığınız ve sürekli tanımlandığınız...
index.php?cmd=image&sfpg=Knl1c3VmX2thcGxhbi5wbmcqYzgzOGY1YTEzOTliZGJkNzZiY2I4MjgwYzVmZDM4ZjE
Temmuz karanlık, felâket dolu bir gece olarak başladı; ama aydınlık, rahmet yüklü bir yere ulaştırdı bizi. Tanklara karşı göğsünü siper eden yürek ülkesi Anadolu kıtasının çocukları, tarihin akışını değiştirecek taze bir doğuma, yeniden, dimdik bir doğruluşa imza attı; eşi görülmemiş bir destan yazdı. 15 Temmuz, bir milat oldu; umut ışığı sundu. DİKKAT! 15 TEMMUZ'UN UMUT IŞIĞI SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR! Ancak 16 Temmuz'dan itibaren bu umut ışığı birileri tarafından söndürülmeye çalışılıyor ama bunu göremiyoruz işte! 15 Temmuz...
index.php?cmd=image&sfpg=Kk0uQWxpIEJVTFVULnBuZypjYTQwMWJlZTc2YzJkNjQwZjhlNmFmODM1MjcwNzk4Ng
Ebu Said El-Nudri’ye göre bir gün peygamberimiz şöyle buyurdu: “Sizler, karış karış sizden öncekilerin yolunu izleyeceksiniz (yaşam biçiminde onları taklit edeceksiniz). Bir keler (küçük kertenkele) deliğine girecek olsalar, siz de onları takip edeceksiniz.” (Etrafında oturan biz Sahabeler) sorduk: "Ya Resulullah! (İzlerini takip edeceğimiz bu topluluklar) Yahudiler ve Hristiyanlar mı olacak?" O da “Ya başka kimler olacaktı?” buyurdu. (Buhari, Enbiya 50; Müslim, İlm 6) Bu hadis, ilk defa gençlik yıllarımda...
Menuler
Kısyollara tıklayın!

Daha fazla bigi için!