Mehmet ER

Mehmet ER, Risale-i Nur, Bediüzzaman,Din,İslam,Kuran,Hadis,Tarih,Edebiyat,Şiir,Sanat

May
01
[​IMG]
RESUL-İ EKREM’İN (a.s.m.) küçük torunu Hz. Hüseyin’in (r.a.) oğlu, Hz. Ali ve Hz. Fâtıma’nın (r.a.) torunu olan; hayatını Rabbine hakkıyla kul olma esası üzere kurmasına mukabil ümmet tarafından ‘es-Seccâd,’ yani çok secde eden lakâbıyla anılan, ‘âbidlerin süsü’ İmam Zeynelâbidîn’in rivayetine göre, Cevşenü’l-Kebîr, Hz. Peygamber’e bir gazve esnasında Cebrail’in getirdiği kudsî bir münacattır. Cebrail, Peygamber’e Cevşen’i sunduğunda, "Zırhı çıkar, bunu al" demiştir.
Mar
24
Asırlar boyu Osmanlı tebaası olarak hayatlarını sürdüren Ermeniler, dini ve siyasi hiç bir baskı olmaksızın devletin himayesi ve güvencesi altında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ancak Osmanlı devletinin parçalanma sürecine girmesiyle birlikte emperyalist güçlerin tahrikleriyle devletten ayrılmak için harekete geçen Ermeniler, ilk direnişlerini1890 yılında Erzurum ve İstanbul Kumkapı'da gerçekleştirmişlerdir. 11 Mayıs 1895'de Sasun olaylarını müteakip Avrupa devletlerinin Osmanlı idaresine verdikleri notada, ıslahat yapılacak vilayetlerin...
Mar
24
Bilindiği üzere, camilerde, ibadet esnasında, sırf Müslüman oldukları için bu vahşet işlenmiştir. Cinayetin bu gerekçesi caninin kendi ifadesinde yer almıştır. Dikkat edilirse, görünürde başka bir gerekçe olmaksızın, sırf İslam’a ve Müslümanlara olan kin ve nefret yüzünden bu cinayet işlenmiştir. Bu katliam ister ferdi ister örgütlü olsun, bu vahşeti işleyen cani, içindeki kin ve nefretin büyüklüğüne paralel olarak işlediği vahşetin boyutunu büyütmek için elinden gelen gayreti göstermiştir. Örneğin, bu cani içindeki kin ve nefretin tatmini...
Mar
23
“Üç elif ittihad etmezse üç kıymeti var; sırr-ı adediyet ile ittihad etse yüzonbir kıymet alır.” Lem’alar
“Allah’ın rahmeti cemaat üzerindedir.” Cemaatla kılınan namaza yirmiyedi kat fazla sevap verilmesi bunun en açık göstergesi.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin bu harika vecizesi de, mü’minleri cemaat şuuruna ermeye ve ondan istifade etmeye güzel bir teşvik.
Biz, “yüzonbir” rakamında yer alan üç tane “bir” rakamını okurken birincisine “yüz” diyoruz, ikincisine “on”, üçüncüsüne de “bir”.
Cemaat hâlinde icra edilen bir...
Mar
22
Türkçe'de güçlü bir eleştiri geleneği oluşamamasının bir nedeni insanların okudukları kitaplara tekrar geri dönmemeleri. Falan kitabı okudun mu evet okudum, bir zamanlar okumuştum, bir daha o kitaba dönmemiş. Bu okumanın insanı faydası var ama yok gibi, bu yüzden yeniden bakmak anlamında review demişler İngilizler. Bu bir anlamda da eleştiri manasına geliyor, yani ayrıntıyı göremezseniz o kitaptan bir şey alamazsınız veya mükemmelliği ve nakıslığı hakkında bir yorum yapamazsınız. İyi okunmayan bir eser hakkında verilen hükümler de yetersiz olur....