Mehmet ER

Mehmet ER, Risale-i Nur, Bediüzzaman,Din,İslam,Kuran,Hadis,Tarih,Edebiyat,Şiir,Sanat

Duyuru RNK
Oca
29
[​IMG]
Eki
05
[​IMG]

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Adıyaman Gastronomi Fuarı" kapsamında Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen "Karatay Mutfağı" konulu etkinlikte yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Yazdığı "Karatay Mutfağı ve Sağlıklı Beslenme" kitabında yer alan örneklerin Doğu, Güneydoğu, Ege, Karadeniz ve Balkan mutfağından olduğunu belirten...
Eyl
26
Bismillahirrahmanirrahim ,
Reis-i Cumhur Tayyip Erdoğan Beyefendinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapmış oldukları konuşmayı umum Nur talebeleri namına tebrik ediyoruz. Alem-i İslamın ve islam milletlerinin mümessili makamında bütün dünyaya yalnız Anadolunun değil alem-i islamın tamamının meselelerini Birleşmiş Milletler kürsüsünde ilan etmesi ve zalimlerin zulümlerini kahramanane yüzlerine haykırması elbette tebriğe şayandır.

Reis-i Cumhurumuzun bu konuşmasının, inşâallah bir buçuk milyar müslümanın sulh-u umumiyesine ve selâmet-i âmmenin te’minine kat’î bir mukaddeme olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz. Reis-i Cumhurumuzun konuşması Muazzez Üstadımızın şu mektubunu hatırlattı, biz de leffen bir kısm-ı mühimmini dua makamında arzediyoruz;​
Ağu
09
[​IMG]
Hukukçu, Yazar ve tasavvuf musikisinin önde gelen ismi Ömer Tuğrul İnançer, önemli açıklamalarda bulundu.
İşte İnançer'in açıklamalarından önemli başlıklar:


Türkiye’de hızlı bir toplumsal yozlaşma yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bunun sonucu olarak evde, işte, trafikte sürekli bir cinnet hali yaşıyoruz. Bu toplumsal yozlaşma ve hoşgörüsüzlüğe karşı nasıl direnebiliriz? Tedavi reçetesi nelerdir?
Tem
13
Türkiye'nin önde gelen mütefekkirlerinden Mehmet Şevket Eygi hayatını kaybetti. Eygi'nin son yazısı yayınlandı.
Mehmet Şevket Eygi son yazısında "Cenab-ı Hak bize akıl, akl-ı selim, ilim irfan, müspet ve faydalı kültür, islamî vizyon nasip etsin. Aksi takdirde işimiz çok zordur. Tembel tembel armut piş ağzıma düş diye beklemeyelim. Aklımızı geliştirmenin, kültürümüzü artırmanın, ilim irfan sahibi olmanın yollarını arayalım, bulalım, gereken dersleri üstadlarından alıp öğrenelim, ne yapmak gerekiyorsa onları yapalım." ifadelerini kullandı.

,
Haz
14
İstanbul’un yeniden fethi ancak Ayasofya’nın ibadete açılması ile mümkündür. Yoksa fetih tamamlanmış olamaz. Fetih kelime manası açmaktır. İstanbul’un İslam’a açılmasını bütün Müslümanlar olarak bekliyoruz…

“Rasulullah (asm) şöyle buyurmuştur: “Kostantiniyye mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.” (Hadisin geçtiği kaynaklar: Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, İbni Mace) Bu hadisin senedindeki ravilerin tamamı güvenilir olup bu hadisin senedi kesintisizdir. Dolayısıyla bu hadis sahihtir.
Haz
14
[​IMG]
ABD hesabını iyi yapmalıdır. Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere, parasını verdiğimiz 2 adet kruvazöre, gönderilen denizceler tam da teslim almak üzereyken el koymuştu. Uluslar arası ticari anlaşmaları bu derece küstah bir şekilde ayaklar altına alan İngiltere ile savaşa girmiştik.
May
26
[​IMG]
Demokrasinin fikri temellerini atan Said Nursi'ye minnet borçluyuz
May
23
[​IMG]
'Kara Melek' olarak da anılan Hasan Tahsin Tola, Isparta'nın Senirkent ilçesinde 1911 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan olan Tahsin Tola, Hükümet Tabiplikleri, Senirkent Belediye Tabipliği ve serbest doktorluk yaptı.

1950'de Demokrat Parti'den iki dönem seçilerek TBMM 9'uncu ve 10'uncu Dönem Isparta Milletvekillikleri yapan Tahsin Tola, Demokrat Parti'nin üçüncü döneminde aday olduğu halde seçilemedi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı....
May
23
[​IMG]
Nur talebelerinden Emin ve Mehmed Feyzi, Bediüzzaman Said Nursi'nin Ramazan ayındaki bir kaç güne ait yediği yemeği kaşık kaşık not almışlardı. Kastamonu Lahikası'nda yer alan mektupta Bediüzzaman ile bir doktor arasında iftar vakti cereyan eden konuşma da yer alıyor:

Hekimlere muhtaç değilim hekim, Cenâb-ı Haktır
"Yine bu hastalığın letâifindendir ki, Üstadımızın hiç sesi çıkmıyordu, konuşamıyordu. Hiç beklenilmeden, bir iftar vaktinde bir doktor geldi, elini tuttu....
May
11
Kanun: Kâinatta Allah'ın koyduğu değişmez nizam. Alem-i emirin her bir tecelli ve cilvesinin tek tek adına kanun denir. Mesela, emir aleminde yerin cisimleri çekme komutuna "yer çekimi kanunu"diyoruz. Suyun cisimleri kaldırma komutuna "suyun kaldırma kanunu" diyoruz vs...
Namus: İrade-i İlâhiyenin tecellisi. Şeriat ve nizam manasına geliyor.
Kanun ile namus, benzer ve müteradif manalardır. Kanunu dolaylı emir, namusu ise direkt emir şeklinde de anlayabiliriz.
Alem-i Emir: Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatının tecelli ettiği ve irade sıfatının hakim ve galip olduğu alemdir. Bir nevi...